Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid:
De Zeezeilers van Marken zijn voor bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd. Deelnemers aan de reizen van De Zeezeilers van Marken zijn verzekerd bij ongevallen maar niet verzekerd tegen schade aan persoonlijke eigendommen. Verder zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden van de HISWA. U bent bekend met het feit dat zeezeilen of het nu een training is of een meer relaxte tocht, een actieve sport is en u op een bewegend schip, ook met zwaarder weer, allerlei taken uitvoert. U geeft bij boeking aan bij de uitoefening van deze activiteiten 100% alert en goed ter been te zijn.
Het is verboden verdovende middelen of drugs aan boord mee te nemen. Drinken van alcohol is minimaal 6 uur voor vertrek verboden. U bent verplicht hiervan melding te maken als er zich aan boord zo´n situatie voordoet. We raden aan elektronisch apparatuur uitsluitend mee aan boord te nemen als u deze zelf goed beschermt tegen vocht en/of schokken.

Vertrouwelijke informatie:
U bent verplicht, bij boeking, apart te vermelden als u lichamelijke beperkingen heeft, een voor u (on)bekende ziekte heeft en/of medicijnen gebruikt. die een gevaar voor uzelf of opvarenden kunnen zijn in ruime zin van het woord. U kunt op buitenlandse bestemmingen vaak, ver van mogelijk hulpdiensten zijn. Het belangrijkste is dat we weten wat te doen Uiteraard is dit vertrouwelijke informatie. Over het algemeen kunnen we volstaan met instructies, zoals medicijn gebruik in een gesloten enveloppe in de hut van de schipper. We zullen, indien u dit wenst in eerste instantie, alleen aan de instructeur overdragen.

Veiligheid
1: Aan boord zijn voor alle deelnemers onze reddingvesten aanwezig. Bij zwaar weer, erg koud water en bij het dragen van een zeilpak en/of laarzen is het dragen van een reddingvest voor iedereen verplicht.
2:Iedere deelnemer verklaart bij inschrijving te kunnen zwemmen. Bent u de zwemkunst niet voldoende machtig dan is dragen van een reddingvest verplicht.
3. Iedere deelnemer verklaart zelfstandig de taken aan boord te kunnen uitvoeren zonder hulp van anderen.
4. Tijdens het zeilen draagt een ieder deugdelijk schoeisel. geen slipper of blote voeten. Verwondingen kunnen zeer veel impact hebben op u zelf en de planning.
5. U volgt ten alle tijden de aanwijzingen van de schipper op.

Reisverzekering:
Wij raden u aan zelf een (doorlopende) reisverzekering af te sluiten.

Wettelijke aansprakelijkheid
U verklaart bij boeking een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten.

Prijzen inclusief/exclusief:
Inclusief zijn BTW, instructie, overnachtingen aan boord, brandstof (behalve dieselkosten op de de reizen met de westwind op exotische bestemmingen (aug 2017-juli 2018). Dit staat ook apart bij de reis vermeld. Gratis zijn het watersportpaspoort en CWO I of II registratie (als u dit nog niet heeft).
Exclusief: Voor voeding, drank en havengelden wordt een boordkas opgemaakt. De schipper is vrijgesteld van de boordkas. Coschipper niet. Er wordt aan voor boord gezamenlijk ingekocht en gekookt.

Aanvraag CWO III en IV:
Het CWO-examen op niveau III of IV wordt bij het CWO aangemeld.
Voor aanvang van het examen CWO III zz heeft u eerst de certificaten van het TKN, marifoon Basis nodig. Totaal heeft u voor uw examen minimaal 750 adequate zeemijlen aan ervaring.
Voor het examen CWO IV zz heeft u daarnaast het RR&P (deelcertificaat mag uiterlijk 1 1/2 jaar later), Marcom B en totaal minimaal 2500 adequate zeemijlen aan ervaring nodig.
Zie alle informatie op het informatieblad CWO certificaten. Met voldoende ervaring en de theoriecertificaten kunt u vooraf met kantoor de juiste "Training & verkenning" of "schipperstraining" uitzoeken. Adequate zeemijlen staan voor zeemijlen in functie van diverse rollen. Procedure kandidaat CWO III of IVzz. De kosten voor de praktijkcertificaten bij CWO-aftekening/registratie door het CWO III en IV bedragen 40 euro pp per certificaat. Na een examen levert u aan boord uw watersportpaspoort met kopieën van de theoretische deelcertificaten incl de € 40 in.Deze sturen wij voor u door naar het secretariaat van CWO. Na registraties krijgt u de certificaten weer teruggestuurd.

Bevestiging:
U boekt uw reis online en krijgt u de definitieve boekingsbevestiging per mail toegestuurd. Binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging betaalt u 50 procent van de reissom. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis te worden voldaan. Bij overschrijding van de eerste betalingstermijn zijn we gerechtigd de boeking te laten vervallen. De betalings- en annuleringsvoorwaarden blijft echter van kracht.

Annuleringen:
- Binnenlandse cursussen: Tot 2 maanden voor aanvangsdatum bent u 25 procent van de reissom verschuldigd. Tot 1 maand voor aanvangsdatum bent u 50 procent van de reissom verschuldigd. Binnen 1 maand tot 1 week voor aanvangsdatum bent u 75 procent van de reissom verschuldigd. Binnen 1 week voor de aanvangsdatum bent u de gehele reissom verschuldigd.
- Buitenlandse Training en Verkenning: Tot 2 maanden voor aanvangsdatum bent u 50 procent van de reissom verschuldigd. Tot 1 maand voor aanvangsdatum bent u 75 procent van de reissom verschuldigd. Binnen 1 maand voor de aanvangsdatum bent u de gehele reissom verschuldigd. In bepaalde gevallen kan een reis worden ingehaald.
- Bij wijzigen of annulering van uw boeking nadat de bevestiging is verzonden, wordt er bovendien 35 euro extra aan administratie- of annuleringskosten in rekening gebracht.

Een reis inhalen na annulering is mogelijk.
Mits u de volledige reissom heeft betaald en als u de inhaalreis in overleg met ons regelt. Dat lukt meestal wel op een reis waar een plaats over is of waarvan we dit verwachten. U kunt dus niet zomaar een nieuwe reis uitzoeken maar dat gaat in overleg. Als de nieuwe reis duurder is betaald u wat bij. Er vindt echter geen gedeeltelijk uitbetaling plaats als de prijs anders is. U kunt dit bedrag weer reserveren voor een vervolg in overleg. Deze afspraak leggen we vast per mail.

Annuleringsverzekering:
Wij raden u aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een doorlopende annuleringsverzekering bij verschillende instantie aangeboden. Bij annulering blijft de betalingsverplichting aan De Zeezeilers van Marken bestaan. U stelt De Zeezeilers van Marken en de verzekering direct op de hoogte van de annulering. De annulering moet voor een verzekering een gegronde reden hebben. De voorziening biedt geen of geen goede dekking als u niet aan bovenstaande verplichting voldoet en als bij het aanvragen van de annuleringsdekking de noodzaak van annulering redelijkerwijs mocht worden verwacht.

U verklaart bij boeking goede verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten.

De wintertochten in de periode 1 december - 16 maart:
Uiteraard kunnen deze tochten alleen doorgaan als er veilig en instructief kan worden gevaren. Dat betekent dat een reis door De Zeezeilers kan worden geannuleerd. We trachten dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen, op basis van officiële weersvoorspellingen. De reissom wordt dan direct teruggestort.Overwegingen om een reis te annuleren zijn: 1) de temperatuur is overdag gedurende langere tijd onder -1º Celcius, 2) er ligt ijs op het water. 3) de windverwachting is meer dan 7Bf (langer dan 50% van de gereserveerde tijd). Als de reis vanwege weersomstandigheden moeten worden gestaakt, vindt restitutie van het deel van de reissom plaats. De schipper staakt de reis altijd in overleg met kantoor. Die beslissing kan ook vlak voor de reis begint, worden genomen.

Als het schip door (weers)omstandigheden niet op tijd terug kan komen op de op of afstapplaats?
We zullen alles in het werk stellen om u op af te laten stappen op de afgesproken tijd en op- of afstapplaats. Daar kan vertraging in zitten. Er wordt door De Zeezeilers geen restitutie of aanvullende reiskosten vergoed als er wordt gekozen voor een ander vervoermiddel dan het schip waar je op vaart. Op afstanden groter dan 600 zm, zoals mijlenmakers of een oversteek is de aankomst datum een punt om rekening mee te houden. Er zijn veel obstakels, waar het weer en stroming wel de grootste van zijn. Tips: Hou hier sowieso rekening mee vanaf de eerste dag van vertrek. Neem het gunstige weer als het enigszins kan! De ruimte komt aan het einde. Neem een of twee extra dagen extra voor je vliegt of een flexibel ticket. Bij buitenlandse reizen is het handig vlieginfo zo snel mogelijk te delen op het "Forum" bij jouw reis.

Klachten
In het onwaarschijnlijke geval dat u ontevreden bent. Informeer dan eerst en liever vooraf uw instructeur of een medewerker onmiddellijk. Deze zal indien mogelijk, meestal via kantoor, het probleem oplossen. Als het probleem niet is opgelost kunt altijd aan het einde van de trip contact opnemen met kantoor. Dit is de kortste klap en we zullen zeker met u meedenken en zoeken naar een goede oplossing. Als het probleem in deze fase nog niet kan worden opgehelderd adviseren we dit op papier te zetten en te mailen naar de directie. Bent u ontevreden over dit resultaat kunt u uiteraard de klacht doorsturen naar het CWO of andere organisatie.

GEGEVENSBESCHERMING: De school zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden, met uitzondering van certificering van de commissie watersportopleidingen. Door een boeking bij de school te maken, wordt u toegevoegd aan onze mailinglijst om het laatste nieuws en aanbiedingen te ontvangen. U kunt zich desgewenst via deze mailings afmelden. De school bewaart uw persoonlijke gegevens op een beveiligde server voor eerdere en toekomstige boekingen en met het doel instructie gericht te laten plaatsvinden en te verbeteren.

DATA PROTECTION: The school will not pass or sell on any of your personal details to any third party with the exception of the Royal Yachting Association for the purposes of certification registration only. By making a booking with the school you will be added to our mailing list to receive latest news and offers, you will have the opportunity to opt out if you wish via these mailings. The School will hold your personal details on a secure server in order to keep information regarding your past and future bookings. Students Completing a course via ryainteractive.org: To enable access to your online course we need to share some of your personal data with the RYA via your user profile in www.ryainteractive.org. This learning management website is hosted and maintained by a third party called Learning Pool, who will not use your personal information for any reason other than enabling your course. Your name and email address will be entered on www.ryainteractive.org in order to create your user account. On your first access to the site, you will be asked to enter your address and date of birth. You will have access to the site for one year in order to complete your online course. During this period, your personal information will be held on the website by Learning Pool and be available to this training centre and the RYA for the purpose of managing your course. Instructional support will be provided by this training centre for a period of 1 year from the date of your course booking. On completion of your course, your name, email, date of birth and address will be transferred to the RYA's central database for the purpose of recording details of the course and any certification you gain as a result of it. This information allows the RYA to record your certification, to update any records they may already hold about you or your qualifications and to verify your certificate if required. After one year from the date of your enrolment on the course, your user account will be removed from www.ryainteractive.org. Full details of how the RYA will deal with your personal information will be displayed when you first access www.ryainteractive.org.

“On successful completion of your [insert course you deliver in this category] course your name, contact details, date of birth, certificate number and date of issue will shared with the RYA through a secure webportal on www.rya.org.uk. The data will be stored on the RYA’s central database. This information allows the RYA to record your qualification, to update any records they may hold for you, and to verify or replace your certificate if required. For further information on how the RYA will deal with your data, please see the RYA’s Privacy Policy at www.rya.org.uk/go/privacy.”