Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid:
De Zeezeilers van Marken zijn voor bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd. Deelnemers aan de reizen van De Zeezeilers van Marken zijn verzekerd bij ongevallen, maar niet verzekerd tegen schade aan persoonlijke eigendommen. Verder zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden van de HISWA. U bent bekend met het feit dat zeezeilen, of het nu een training is of een meer relaxte tocht, een actieve sport is en u op een bewegend schip, ook met zwaarder weer, allerlei taken uitvoert. U geeft bij boeking aan bij de uitoefening van deze activiteiten 100% alert en goed ter been te zijn.
Het is verboden verdovende middelen of drugs aan boord mee te nemen. Drinken van alcohol is minimaal 6 uur voor vertrek verboden. U bent verplicht hiervan melding te maken als er zich aan boord zo´n situatie voordoet. We raden aan elektronisch apparatuur uitsluitend mee aan boord te nemen als u deze zelf goed beschermt tegen vocht en/of schokken.

Vertrouwelijke informatie:
U bent verplicht, bij boeking, apart te vermelden als u lichamelijke beperkingen heeft, een voor u (on)bekende ziekte heeft en/of medicijnen gebruikt. die een gevaar voor uzelf of opvarenden kunnen zijn in ruime zin van het woord.
U kunt op buitenlandse bestemmingen vaak ver van mogelijke hulpdiensten zijn. Het belangrijkste is dat we weten wat te doen.
Uiteraard is dit vertrouwelijke informatie. Over het algemeen kunnen we volstaan met instructies, zoals medicijn gebruik in een gesloten enveloppe in de hut van de schipper.
We zullen, indien u dit wenst in eerste instantie, alleen aan de instructeur overdragen.
Veiligheid
1: Aan boord zijn voor alle deelnemers reddingvesten aanwezig. Het dragen van een reddings-vest  is verplicht. Aan boord hangt daarvoor een schema. Bij harde wind hoort het dragen van een lifeline toto de verplichting.
2: Iedere deelnemer verklaart bij inschrijving te kunnen zwemmen. Bent u de zwemkunst niet voldoende machtig dan is dragen van een reddingvest verplicht.
3. Iedere deelnemer verklaart zelfstandig de taken aan boord te kunnen uitvoeren zonder hulp van anderen.
4. Tijdens het zeilen draagt een ieder deugdelijk schoeisel. Het dragen van slippers of blote voeten is tijdens het zeilen niet toegestaan. Verwondingen kunnen zeer veel impact hebben op uzelf en de planning.
5. U volgt ten alle tijden de aanwijzingen van de schipper op.

Reisverzekering:
Wij raden u aan zelf een (doorlopende) reisverzekering af te sluiten.

Wettelijke aansprakelijkheid
U verklaart bij boeking een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten.

Prijzen inclusief/exclusief:
Inclusief zijn BTW, instructies, overnachtingen aan boord, brandstof (behalve dieselkosten op de reizen met de Westwind op exotische bestemmingen (aug 2020-juli 2021) en een bedrag aan 35 euro boekingskosten. Dit staat ook apart bij de reis vermeld. Gratis zijn toevoeging aan het watersportpaspoort.nl en CWO I of II registratie (als u dit nog niet heeft).
Exclusief: Voor voeding, drank en havengelden wordt een boordkas opgemaakt. De schipper is vrijgesteld van de boordkas - de Co-schipper niet. Boodschappen voor gebruik aan boord worden door de deelnemers gezamenlijk bij de plaatselijke supermarkt ingekocht en er wordt verwacht dat er roulerend samen aan boord wordt gekookt.

Uitzondering zijn de buitenlandse reizen en adventures als dat expliciet bij de reis/cursusinfo bij in/excl. wordt gegeven.

Aanvraag CWO III en IV:
Het CWO-examen op niveau III of IV wordt bij het CWO aangemeld.
Voor aanvang van het examen CWO III zz heeft u eerst de certificaten van het TKN, Marifoon Basis nodig. Totaal heeft u voor uw examen minimaal 750 adequate zeemijlen aan ervaring.
Voor het examen CWO IV zz heeft u daarnaast het RR&P (deelcertificaat mag uiterlijk 1 1/2 jaar later), Marcom B en totaal minimaal 2500 adequate zeemijlen aan ervaring nodig.
Zie alle informatie op het informatieblad CWO certificaten. Met voldoende ervaring en de theoriecertificaten kunt u vooraf met kantoor de juiste "Training & Verkenning" of "Schipperstraining" uitzoeken. Adequate zeemijlen staan voor zeemijlen in functie van diverse rollen. Procedure kandidaat CWO III of IVzz. De kosten voor de praktijkcertificaten bij CWO-aftekening/registratie door het CWO III en IV bedragen 40 euro per persoon per certificaat. Na een examen levert u aan boord uw watersportpaspoort met kopieën van de theoretische deelcertificaten inclusief de € 40 in.Deze sturen wij voor u door naar het secretariaat van CWO. Na registraties krijgt u de certificaten weer teruggestuurd.

Bevestiging:
U boekt uw reis online waarna de definitieve boekingsbevestiging per e-mail toegestuurd. U betaald direct  het volledige bedrag met ideal. Bij uitzondering kunt u met ons contact opnemen voor betaling in 2 termijnen bijvoorbeeld bij betaling van meer cursussen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis te worden voldaan. Bij overschrijding van de eerste betalingstermijn zijn we gerechtigd uw plek op de cursus te laten vervallen. De betalings- en annuleringsvoorwaarden blijft echter van kracht.

Annuleringen:
Binnenlandse cursussen: Tot 2 maanden voor aanvangsdatum bent u 25 procent van de reissom verschuldigd. Tot 1 maand voor aanvangsdatum bent u 50 procent van de reissom verschuldigd. Binnen 1 maand tot 1 week voor aanvangsdatum bent u 75 procent van de reissom verschuldigd. Binnen 1 week voor de aanvangsdatum bent u de gehele reissom verschuldigd.
Buitenlandse Training en Verkenning: Tot 2 maanden voor aanvangsdatum bent u 50 procent van de reissom verschuldigd. Tot 1 maand voor aanvangsdatum bent u 75 procent van de reissom verschuldigd. Binnen 1 maand voor de aanvangsdatum bent u de gehele reissom verschuldigd. In bepaalde gevallen kan een reis worden ingehaald.
Bij wijziging of annulering van uw boeking nadat de bevestiging is verzonden wordt er bovendien 35 euro extra aan administratie - of annuleringskosten in rekening gebracht.(ook betaling met Credicard)

Een reis inhalen na annulering is mogelijk op basis van beschikbaarheid: 
Mits u de volledige reissom heeft betaald en als u de inhaalreis in overleg met ons regelt. Het komt voor dat er nog plaatsen vrij zijn op andere data en we bekijken dan ook graag met u welke datum dan het beste past. Het is helaas niet mogelijk om zelf een reis te verplaatsen naar een andere datum zonder overleg. Indien het tarief van de nieuwe reis duurder uitvalt dan de oorspronkelijke reis, dan dient u het verschil bij te betalen. Er vindt echter geen gedeeltelijk uitbetaling plaats als de prijs lager is. U kunt dit bedrag weer reserveren voor een vervolgreis in overleg. Deze afspraak leggen we vast per e-mail.

Annuleringsverzekering:
Wij raden u aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Een doorlopende annuleringsverzekering wordt bij verschillende instanties aangeboden. Bij annulering blijft de betalingsverplichting aan De Zeezeilers van Marken bestaan. U stelt De Zeezeilers van Marken en de verzekering direct op de hoogte van de annulering. De annulering moet voor een verzekering een gegronde reden hebben. De voorziening biedt geen of geen goede dekking als u niet aan bovenstaande verplichting voldoet en als bij het aanvragen van de annuleringsdekking de noodzaak van annulering redelijkerwijs mocht worden verwacht.

U verklaart bij boeking een goede verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten.

De wintertochten in de periode 1 december - 16 maart:
Uiteraard kunnen deze tochten alleen doorgaan als er veilig en instructief kan worden gevaren. Dat betekent dat een reis door De Zeezeilers kan worden geannuleerd. We trachten dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen op basis van officiële weersvoorspellingen. Overwegingen om een reis te annuleren zijn: 1) de temperatuur is overdag gedurende langere tijd onder -1º Celcius, 2) er ligt ijs op het water. 3) de windverwachting is meer dan 7Bf (langer dan 50% van de gereserveerde tijd). Als de reis vanwege weersomstandigheden moeten worden gestaakt, vindt restitutie van het deel van de reissom plaats. De schipper staakt de reis altijd in overleg met kantoor. Die beslissing kan ook vlak voor de reis begint worden genomen.

Als het schip door (weers)omstandigheden niet op tijd terug kan komen op de op- of afstapplaats?
We zullen alles in het werk stellen om u op af te laten stappen op de afgesproken tijd en op de op- of afstapplaats. Daar kan vertraging in zitten. Er wordt door De Zeezeilers geen restitutie of aanvullende reiskosten vergoed als er wordt gekozen voor een ander vervoermiddel dan het schip waar je op vaart. Op afstanden groter dan 600 zeemijlen, zoals mijlenmakers of een oversteek, is de aankomstdatum een punt om rekening mee te houden. Er zijn veel obstakels, waar het weer en stroming wel de grootste van zijn. Tips: Hou hier sowieso rekening mee vanaf de eerste dag van vertrek en kies voor het het gunstige weer als het enigszins kan! Tijd van aankomst op bestemming is niet altijd precies in te schatten, dus het is raadzaam om een paar extra dagen in acht te nemen als je terugvliegt of een flexibel vliegticket te boeken. Bij buitenlandse reizen is het handig om vlieginformatie zo snel mogelijk te delen op het "Forum" bij jouw reis.

Klachten
Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan raden wij u aan om dit direct met de instructeur of een medewerker op te nemen. Zij zullen hun uiterste best doen om dit, meestal in overleg met kantoor, het probleem op te lossen. Indien het probleem niet naar tevredenheid zal worden opgelost, dan adviseren wij u direct contact op te nemen met het kantoor van De Zeezeilers. Dit is de kortste weg en we zullen zeker met u meedenken en zoeken naar een goede oplossing. Bij het uitblijven van een oplossing in deze fase, dan verzoeken wij u de klacht schriftelijk ter attentie van de directie te adresseren. Bent u ontevreden over dit resultaat dan kunt u uiteraard de klacht doorsturen naar het CWO of een andere organisatie.

GEGEVENSBESCHERMING: De school zal uw persoonlijke gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden, met uitzondering van certificering van de commissie watersportopleidingen. Door een boeking bij de school te maken, wordt u toegevoegd aan onze mailinglijst om het laatste nieuws en aanbiedingen te ontvangen. U kunt zich desgewenst via deze mailings afmelden. De school bewaart uw persoonlijke gegevens op een beveiligde server voor eerdere en toekomstige boekingen en met het doel instructie gericht te laten plaatsvinden en te verbeteren.

DATA PROTECTION:

Special for bookings NavAtHome online courses. 

The school will not pass or sell on any of your personal details to any third party with the exception of the Royal Yachting Association for the purposes of certification registration only. By making a booking with the school you will be added to our mailing list to receive latest news and offers, you will have the opportunity to opt out if you wish via these mailings. The School will hold your personal details on a secure server in order to keep information regarding your past and future bookings. Students Completing a course via ryainteractive.org: To enable access to your online course we need to share some of your personal data with the RYA via your user profile in www.ryainteractive.org. This learning management website is hosted and maintained by a third party called Learning Pool, who will not use your personal information for any reason other than enabling your course. Your name and email address will be entered on www.ryainteractive.org in order to create your user account. On your first access to the site, you will be asked to enter your address and date of birth. You will have access to the site for one year in order to complete your online course. During this period, your personal information will be held on the website by Learning Pool and be available to this training centre and the RYA for the purpose of managing your course. Instructional support will be provided by this training centre for a period of 1 year from the date of your course booking. On completion of your course, your name, email, date of birth and address will be transferred to the RYA's central database for the purpose of recording details of the course and any certification you gain as a result of it. This information allows the RYA to record your certification, to update any records they may already hold about you or your qualifications and to verify your certificate if required. After one year from the date of your enrolment on the course, your user account will be removed from www.ryainteractive.org. Full details of how the RYA will deal with your personal information will be displayed when you first access www.ryainteractive.org.

“On successful completion of your insert course you deliver in this category

course your name, contact details, date of birth, certificate number and date of issue will shared with the RYA through a secure webportal on www.rya.org.uk. The data will be stored on the RYA’s central database. This information allows the RYA to record your qualification, to update any records they may hold for you, and to verify or replace your certificate if required. For further information on how the RYA will deal with your data, please see the RYA’s Privacy Policy at www.rya.org.uk/go/privacy.”

Terms and Conditions.

This is a contract between Navathome and you, the student.

Refunds and returns Under Navathome.com and consumer protection (Distance Selling) regulations you have a statutory cooling off period of 14 business days from the day you book your course. At any time during this period you can notify Navathome.com that you wish to cancel your contract with us and your course fees will be refunded on return of the undamaged training materials.
The course materials must be returned in an "as new" condition and the postage paid. Should a refund be requested the access to the online course material is terminated immediately. You will not be able to claim a full refund if the course material has been damaged or if you have no proof of purchase. Navathome reserves the right to deduct for the net cost of any missing or damaged course materials and postage.

Payments
Payments for course fees are due, in full, at the time of enrolment. Payment can be made by bank transfer, online. by telephone or by cheque in GBP, drawn on a UK bank.
In the case of payment by cheque we reserve the right to allow the cheque to clear before dispatching your student pack.
Once payment has been made and confirmed, students will be sent the student pack and be supplied with the log in information to access the online course.
Your course access period starts from the date the payment is received and you are logged into the system.
Local taxes and import duties on student packs are not included and may be added by local customs for deliveries outside of the UK.

Student Packs:
Postage.
The student pack will be sent on either the same day or the next working day and delivery to the UK and some European countries is included in the course price. Additional fees may be applied to addresses outside of these areas for courier delivery.
All packs, whether sent via Royal Mail or by courier, are sent with tracking information and should be signed for.
Navathome will not be held responsible for any duty or expenses incurred in the country of delivery.
Packs sent to 'Care Of' addresses.
Navathome will not be held responsible for pack sent to 'care of' addresses of any type including business, marinas, relatives etc.
Replacement packs for those lost after delivery will be at the sole expenses of the purchaser including postage and handling fees.

Pack contents.
Pack contents must be checked on arrival. A list of the contents is given in your course information available from your main menu page. No replacements for breakages or missing items will be made after the fourteen day returns period.

Course expiry
There is an initial access period of 6 months which is plenty of time to complete any of the courses offered. Your access can be extended at any time for up to two years after your access runs out for an admin fee of £30.
Access lapses completely and your log in is deleted if your course has run out and you have not extended within two years of your course access expiry date.
Once you have completed the coursework and passed the assessment, your course is completed and you course access is terminated. You can request access to the revision course at this time.

Internet access
You must have access to the internet and email to complete the course.

Users
The course must be completed by you, the student, only and cannot be shared. The course is not transferable and access is for the applicant only.

Compatibility
Please check that the free trial runs on your device before booking. The courses do not use a platform so work on most devices including ipad, Iphone, PC, Mac, Android etc.
There some issues with the free chart plotter simulator provided by the RYA. It works on PC and Mac but not on mobile devices. It is not essential to the courses so it can be worked around if you do not have access the PC based units.

Pre course knowledge
You should be at the correct level for the course being taken. No previous experience is required to take the Day Skipper theory course, Day skipper theory is required for the Coastal Skipper/Yachtmaster Offshore theory and Coastal/ Skipper / Yachtmaster Offshore theory is required before taking the RYA Yachtmaster Ocean theory course.
Navathome reserves the right to change a course from Coastal Skipper / Yachtmaster Offshore theory course to Day Skipper theory if it becomes apparent that you do not have the required pre course knowledge or do not hold a current Day Skipper theory certificate.
If you have completed the Day skipper practical course but not the Day Skipper theory course then you need to complete the fastrack to Coastal Skipper / Yachtmaster Offshore course.

Student obligations
Your booking is accepted on the basis that you have assessed the given information on pre course requirements and have booked the correct course for your current level of knowledge and experience. To complete the course and prepare for the assessment you will need to work through all of the coursework.
If your instructor requests additional study or revision you will need to complete it as requested to complete the course.

What we provide
We will provide online back up and land line telephone backup as required by each student and every endeavor will be made to help you achieve your aims. You will be supported by fully qualified RYA instructors for the duration of your course.
Certificates are issued in line with the RYA guidelines. Should your instructor decide that you have not reached the required standard after completing the coursework and the assessment they will work with you to determine the course of action required to develop the skills and knowledge required.
Legal
Any contract between you and us shall be governed by English law and the courts of England and Wales shall have non-exclusive jurisdiction over any dispute. All dealings, correspondence and contact between us and you shall be made or conducted in the English language.
Every effort has been made to ensure the accuracy of course information. However, we cannot accept any liability for errors, omissions or inaccuracies in the course content. We continuously improve the course content and we do welcome any feedback from students which improve the quality of the course.
All online material has been written and is under copyright to Navathome.com Ltd.
No part of the online documents can be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) or for any purpose, without the express written permission of Vic and Lyn Punch. Course material should be treated as for any copyrighted material.

Zero tolerance
Navathome has a zero tolerance policy and reserves the right to remove students from their course. Should you feel that the course or the instructors has not met your expectations at any point, please make it known to your instructors as soon as possible so that Navathome can have the opportunity to rectify the problem.

Data protection
Please note that Navathome does not store or have access to any of your credit card information. This is all managed securely by WorldPay or Paypal depending on your choice of payment.
How and why we hold your personal information:
Use of www.navathome.com is open to those completing Navathome online courses provided by Navathome. This website is encrypted and maintained on a secure server and your personal details will not be used for any other purpose than completing your online course.
In order to take a course you will be asked for your name, email, telephone number and address. Your name and email address are used for the purposes of recording any grades or certificates achieved and to make contact with you and your telephone number and postal address for delivery of your course material.
Management of your course and any instructional support that you may need is provided by your RYA instructor working on behalf of Navathome.
Access to the course and support is provided for an initial period of 6 months and this may be extended should you choose to extend your study period. To allow this to happen your instructor has personal contact information and has visibility of your progress and achievements in the course admin.
On completion of your course, your name and email will be retained on the Navathome database for the purpose of recording details of the course and any certification gained as a result of it.
Please note that your instructor may retain personal information for the purpose of providing additional services to you not associated with the Navathome online course.
We will not disclose information about students unless we are legally obliged to do so or a student has agreed in writing in advance.
By enrolling you confirm that we may hold necessary business information about you including your name, address, course booking, payment and course record. No credit card information is held by Navathome.
Requesting removal of your personal data:
If you would like your personal data removed from www.navathome.com prior to the end of your access period or at any time before you have completed your course, you can request it by email.
Please contact info@navathome.com giving your name and email address and the course you would like to delete. Please note that if you request deletion of your account before you have completed your course, your access to the course and records of your progress will be lost.
If you would like details of your online course removing from the Navathome database when you have completed the course, please email your request to info@navathome.com giving your name and email address.
Please note that removal of course details from the Navathome database, means that any certification gained as a result of this course will not be verifiable by Navathome, nor would Navathome be able to help with a replacement certificate.
Contact regarding your course:
Contact will normally be made by your RYA instructor. However, occasionally Navathome may contact you in relation to your course or account. This would normally be done by email. You will not receive any sales or marketing information from Navathome as a result of holding an account on the Navathome database.
If you have any questions about how we look after your personal information please contact us by email at info@navathome.com>

Cookies:
A session cookie is used to provide continuity and maintain your login from page to page. Cookies must be enabled in your browser to allow this happen. When you log out or close the browser this cookie is destroyed.
Length of access:
The initial period of access for a Navathome course is 6 months and this may be extended for a further 6 months for a period of up to 2 years from your expiry date.
Your name and email is retained on this data base for the purpose of using the course when your current access is active or for a record of any course completion or certification when you have completed the course or your course access has expired.

RYA Essential Navigation theory course, CEVNI and PPR
To enable access to your RYA interactive online course we need to share some of your personal data with the RYA via your user profile in www.ryainteractive.org.
This learning management website is hosted and maintained by a third party called Learning Pool, who will not use your personal information for any reason other than enabling your course.
Your name and email address will be entered on www.ryainteractive.org in order to create your user account. On your first access to the site, you will be asked to enter your address and date of birth.
You will have access to the site for one year in order to complete your online course. During this period, your personal information will be held on the website by Learning Pool and be available to this training centre and the RYA for the purpose of managing your course.
On completion of your course, your name, email, date of birth and address will be transferred to the RYA's central database for the purpose of recording details of the course and any certification you gain as a result of it. This information allows the RYA to record your certification, to update any records they may already hold about you or your qualifications and to verify your certificate if required. After one year from the date of your enrolment on the course, your user account will be removed from www.ryainteractive.org.
Full details of how the RYA will deal with your personal information will be displayed when you first access www.ryainteractive.org.

Course information
While Navathome will endeavour to ensure the correct functionality of courses across the most commonly used devices and web browsers, as such technologies evolve continuously, access cannot be guaranteed.
Course content is devised in good faith from RYA course material and is accurate at the time of publication. While the RYA and Navathome endeavours to ensure that content is reviewed regularly and appropriate changes are made to ensure that content is correct and up to date, it cannot be held responsible for errors.
Copyright of the courses offered through this site belongs to Navathome.com.
Unacceptable use of the site.
You must use the site and the information available from the site responsibly.
The course materials on this site must not be used in any classroom environment.