CWO certificering

Bij De Zeezeilers volgt u een universele opleiding, die u voorbereidt op alle niveau's van CWO, RYA of Les
Glenans. U vaart met voor de zeezeilopleiding CWO goedgekeurde schepen en instructeur die u een stap verder brengen. Het vaar- en oefengebied is afgestemd  op uw niveau. Al hoeft het halen van een certificaat niet voorop te staan, u zult veel plezier beleven aan het zelfverzekerd en veilig zeilen met een kajuitjacht op zee. Let dus op dat de vaarschool de licentie heeft om u aan het einde van de cursus een origineel CWO of RYA certificaat te overhandigen.

CWO Jachtzeilen "Tidal"
Als Nederlands consument kiest u voor een Zeilschool, die de licentie heeft om CWO certificaten "Jachtzeilen Tidal" uit te geven na een succesvolle afronding van de cursus. De Stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van ANWB, het Watersportverbond en de Hiswa.

RYA "offshore"

U kunt bij De Zeezeilers ook kiezen voor een erkend RYA certificaat in het Engels, die zijn te vergelijken met de CWO certificaten.  Kruisverbanden & overzicht niveaus

Cursus of training  bij De Zeezeilers CWO-niveau Jachtzeilen"Tidal" CWO-niveau  Jachtzeilen"Non Tidal" RYA (De cursus is Engelstalig)
Basiscursus, bemanning CWO 1 JaZ tidal CWO I en II non tidalj Competent Crew
Course completion

Gevorderdencursus,
wachtleider / dagschipper

CWO II JaZ tidal CWO II en III non tidal Dayskipper
Course completion
Schipperstraining & Verkenning CWO III JaZ tidal CWO IV non tidal
Coastal skipper
Course completion
Milesbuilders
examen Yachtmaster Coastal
Miles maker & trainen
Miles maker & trainen
Ervaringsmijlen
Trainen
ervaringsmijlen
Trainen
MilesBuilders
Schipperstraining kust

- offshore examen
(mits > 2500 ZM)

CWO IV JaZ tidal  CWO IV non tidal examen Yachtmaster Offshore
(mits > 2500 ZM)

Welke cursussen geven De Zeezeilers?

Basiscursus kajuitjacht / zeezeilen

In de Basiscursussen werkt u aan het CWO I zz of CWO I en II KJ. We werken daarvoor met een leskaart, die we
gedurende de cursus bijhouden. Ongetwijfeld komen ook punten van de leskaart CWO IIzz aan de orde.

Gevorderden cursus zeezeilen

In de Gevorderdencursussen werkt u aan het dagschipper CWO II zz ( of CWO III KJ). We werken daarvoor met een
leskaart die we gedurende de cursus bijhouden. Daarnaast maakt u zeemijlen en is deze cursus een voorbereiding voor
langere tochten offshore CWO II-III zz.

(Jacht) schipper trainingen & verkenning van nieuwe vaargebieden voor ervaren zeilers

In de Schipperstraining en Verkenning bent u intensief aan het trainen. Bedoeld voor ervaren zeilers of
schippers.

Korte trainingen met vooral trim - en zeilvaardigheden vanuit Nederland, maar ook weektochten met een buitenlandse
bestemming om uw kennis en vaardigheden in verschillende vaargebieden te trainen. Sommigen trainingen zijn een Masterclass. U
maakt in ieder geval gericht zeemijlen voor schipper kustwateren CWO III of IV zz.

Mijlen maken & (Jacht)schipper trainingen

Dat verstevigt uw positie als jachtschipper door middel van vaardigheden aan te scherpen en veel adequate zeemijlen te maken in
diverse vaargebieden. Dat kan met de jachtschippertrainingen - u wordt uitgedaagd om in diverse vaargebieden uw
grenzen te verleggen. Daarnaast kunt u met de kennis van een jachtschippertraining ook met eigen mijlen, uw rol aan
boord en havenaanlopen zeemijlen bijhouden. U maakt in ieder geval gericht zeemijlen voor schipper kustwateren CWO
III of IV zz.

Wat zijn Adequate zeemijlen?

Door te zeilen als schipper of wachtleider in diverse vaargebieden met elk zijn eigen nautische karakteristieken doet
u een brede ervaring op. U past daarbij uw vaardigheden toe op verschillende korte of langere tochten op
getijdenwater en soms in het donker met soms spannende of complexe aanlopen. Daarnaast vervult u alle rollen of geeft
leiding bij manoeuvres en zeilhandelingen. De instructeur is daarbij uw coach. We houden aan boord trainingskaarten
bij.

De voertaal van de nautische onderdelen is in het Engels.
Daarmee wordt de kwaliteit zichtbaar van opleidingen, les-schepen, instructeurs en examinatoren.

U vaart met, voor de zeezeilopleiding, CWO goedgekeurde schepen en instructeurs die u een stap verder brengen. Het
vaar- en oefengebied is afgestemd  op uw niveau. Al hoeft het halen van een certificaat  niet voorop te staan. U
zult veel plezier beleven aan het zelfverzekerd en veilig zeilen met een kajuitjacht op zee. Let dus op dat de
vaarschool de licentie heeft om u aan het einde een origineel CWO- certificaat te overhandigen.

Op alle cursussen en trainingen van De Zeezeilers maakt u adequate zeemijlen voor de CWO certificaten jachtzeilen I
t/m IV "tidal. De diplomalijnen CWO jachtzeilen tidal is niet te vergelijken met het "nontidal".

Printversie CWO
eisen en mogelijkheden CWO
certificaten en eisen.